جستجو پزشکان

بیمه های طرف قرارداد

 

ایران ۱
آتیه سازان حافظ ۲
آسیا ۳
دانا ۴
رازی ۵
سینا ۶
صدا و سیما ۷
شهرداری ۸
مخابرات و آرامش کارت ۹
نیرو های مسلح ۱۰
بازنشتگان صنعت نفت ۱۱
سر دفتر داران و دفتر داران ۱۲
ما ۱۳
عمر پارسیان ۱۴
شهر سالم ۱۵
sos ۱۶
بیمه شدگان همه ی بانک ها:(تجارت/ملی/ملت/سپه/صادرات/رفاه/کشاورزی/توسعه صادرات/مرکزی/پاسارگارد/آرمان) ۱۷
پارسیان(بیمه شدگان ایران خودرو،سایپا) ۱۸
تامین اجتماعی ۱۹
خدمات درمانی ۲۰