جستجو پزشکان

بیمه های طرف قرارداد

۱)ایران

۲)آتیه سازان حافظ

۳)آسیا

۴)دانا

۵)رازی

۶)سینا

۷)صدا و سیما

۸)شهرداری

۹)مخابرات و آرامش کارت

۱۰)نیرو های مسلح

۱۱)بارنشستگان صنعت نفت

۱۲)سردفتردران و دفترداران

۱۳)ما

۱۴)عمر پارسیان

۱۵)شهرسالم

۱۶) SOS

۱۷)بیمه شدگان همه ی بانک ها:(تجارت/ملی/ملت/سپه/صادرات/رفاه/کشاورزی/توسعه صادرات/مرکزی/پاسارگارد/آرمان)

۱۸)پارسیان(بیمه شدگان ایران خودرو،سایپا)

۱۹)تامین اجتماعی

۲۰)خدمات درمانی