جستجو پزشکان

کودک خجالتی

کودک خجالتی
7, می 2019

کودک خجالتی

چرا کودکانالتی می شوند؟

کمال طلبی و زیاده خواهی والدین و مقایسه کودک با سایردوستانش ازجانب والدین و سایرنزدیکان بدون درنظرگرفتن تفاوت های فردی وهمچنین انتقاد زیاد و بیش ازحد از رفتارهای کودک و درمقابل رد تقاضاهای کودک با لحن تند وخشن درمحیط های آموزشی وخانواده و به طور احتمال وجود فرد ”خجول” درخانواده جملگی از عوامل گرایش کودک به کمرویی می باشند.

خصوصیات شخصیتی کودک خجالتی:

۱٫کودک خجالتی غالبا با صدای آرام سخن گفته ویا اکثراوقات آرام وساکت می نشیند.

۲٫ ظاهرا درمقابل مشکلات عقب نشینی کرده وازمقابله با آن ها به طورجدی پرهیز می کند ودرواقع از انجام کارهایی که احتمال دردسر در آن وجود دارد به شدت گریزان است.

۳٫ صحبت کردن برایش مشکل است واصولا دوستان کمی نیزدارد وسعی می کند که ازتماس با مردم اجتناب کرده، بخصوص ازروبه روشدن با بزرگترها هراسان است.

۴٫ زیاد عرق می کند، خصوصا اگرمجبورشود درجمع یا مجلسی حاضرشود وهمیشه سعی می کند که مورد توجه وحمایت دیگران باشد وبه ندرت برای اثبات عقیده اش پافشاری می کند.

۵ . به لحاظ آناتومی بدن ( وضعیت فیزیکی ) جسمی ضعیف وعقب افتاده ترازهم سن وسالهایش دارد. ۶٫ این کودک درمحیط آموزشگاهی معمولاسعی می کند در” ته “کلاس بنشیند.

نحوه اصلاح وتغییررفتار کودک خجالتی سعی کنید کودک را مورد توجه قراردهید و با او در زمینه رفتارش سخن بگویید و چنانچه داوطلب انجام کاری بود اجازه انجام کارمورد نظرش را به او بدهید یا به عبارتی دیگر برخی ازکارهای روزمره خانواده را به اوتکلیف کنید. سعی کنید مشارکت او درانجام کارها خود خواسته باشد و الزام کودک به انجام کار تا حد امکان خودداری کنید و بعداز هر موفقیتی او را تشویق کنید وفراموش نکنید که اینگونه کودکان به کندی بهبود می یابند وبه تدریج رشد می کنند، درصورتی که شما صبر و حوصله به خرج دهید یعنی اجازه بدهید تا کودک بداند که در هر موقعیتی چه رفتاری داشته باشد.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

ارسال نظر

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.