جستجو پزشکان

آقای دکتر سعید اعتمادی

آقای دکتر سعید اعتمادی
روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
سه شنبه ۸-۱۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
تخصص ها: جراح مغز و اعصاب, متخصص مغز و اعصاب