جستجو پزشکان

خانم دکتر فتانه ضیائی

خانم دکتر فتانه ضیائی

*فلوشیپ فوق تخصصی جراحی بیماری های پستان

*متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی

بخش فوق تخصصی بیماری های پستان

تشخیص زودرس سرطان های سینه بررسی انواع توده های سینه انجام بیوپسی و جراحی اعمال چراحی زیبایی سینه (کوچک کردن،لیفت،پروتز)

 

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
سه شنبه ۹-۱۰:۳۰

 

بخش ها: کلینیک های فوق تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: فوق تخصص جراح سینه