جستجو پزشکان

خانم دکتر ضیائی

خانم دکتر ضیائی

*فلوشیپ فوق تخصصی جراحی بیماری های پستان

*متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی

بخش فوق تخصصی بیماری های پستان

تشخیص زودرس سرطان های سینه بررسی انواع توده های سینه انجام بیوپسی و جراحی اعمال چراحی زیبایی سینه (کوچک کردن،لیفت،پروتز)

 

روز حضور پزشک ساعت حضور پزشک
سه شنبه ۸:۳۰-۱۰

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: فوق تخصص بیماری های پستان, متخصص جراحی انواع تومور و سرطان سینه
تخصص ها: متخصص جراحی انواع تومور و سرطان سینه