جستجو پزشکان

خانم سیما اعتباری

خانم سیما اعتباری
روز حضور  ساعت حضور 
شنبه ۸-۱۳
دو شنبه ۱۲-۱۹
سه شنبه ۸-۱۳
چهار شنبه ۹-۱۸
پنج شنبه ۸-۱۳

 

درمان اختلالات گفتاری

اوتیسم، فلج مغزی، سندرم داون

لکنت، کم شنوایی، سکته مغزی 

اختلالات خواندن و نوشتن در کودکان مدرسه ای و 

اختلالات تلفظی  در کودکان 

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: کارشناس گفتاردرمانی
تخصص ها: گفتار درمانگر