جستجو پزشکان

خانم رقیه اعتباری

خانم رقیه اعتباری
روز حضور ساعت حضور
شنبه ۸-۱۳
دو شنبه ۱۲-۱۹
سه شنبه ۸-۱۳
چهار شنبه ۹-۱۸

درمان اختلالات گفتاری

اوتیسم، فلج مغزی، سندرم داون

لکنت، کم شنوایی، سکته مغزی 

اختلالات خواندن و نوشتن در کودکان مدرسه ای و 

اختلالات تلفظی  در کودکان 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: کارشناس
تخصص ها: گفتار درمانی