جستجو پزشکان

خانم سیما اعتباری روز بهانی

خانم سیما اعتباری روز بهانی
روز حضور  ساعت حضور 
یکشنبه ۱۱ الی ۱۸
سه شنبه ۱۱ الی ۱۸
چهار شنبه ۱۱ الی ۱۸

 

درمان اختلالات گفتاری

اوتیسم، فلج مغزی، سندرم داون

لکنت، کم شنوایی، سکته مغزی 

اختلالات خواندن و نوشتن در کودکان مدرسه ای و 

اختلالات تلفظی  در کودکان 

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: گفتار درمانگر
تخصص ها: گفتار درمانگر