جستجو پزشکان

دکتر رضا جوادی وشکی

دکتر رضا جوادی وشکی
شماره نظام پزشکی
۹۲۶۲۸
ساعات حضور پزشک
# روز از ساعت تا ساعت
۱ جمعه ۱۹:۰۰:۰۰ ۰۷:۰۰:۰۰
۲ یکشنبه ۱۹:۰۰:۰۰ ۰۷:۰۰:۰۰
۳ پنجشنبه ۰۷:۰۰:۰۰ ۱۹:۰۰:۰۰

 

بخش ها: اورژانس
موقعیت: پزشک عمومی