جستجو پزشکان

آقای دکتر حسین بنی هاشمی

آقای دکتر حسین بنی هاشمی
 روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۱:۳۰-۱۳
سه شنبه ۱۶-۱۹
پنج شنبه ۱۶-۱۹

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: پزشک
تخصص ها: پوست و مو و زیبایی