جستجو پزشکان

دکتر سید حسین بنی هاشمی

دکتر سید حسین بنی هاشمی
 روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۱ الی۱۳
سه شنبه ۱۵ الی۱۸:۳۰
پنج شنبه ۱۴:۳۰ الی۱۸:۳۰
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص پوست،مو،زیبایی
تخصص ها: پوست و مو و زیبایی