جستجو پزشکان

دکتر سید حسین بنی هاشمی

دکتر سید حسین بنی هاشمی


 روزهای حضور پزشک ساعات حضور پزشک
شنبه ۱۱:۳۰-۱۳
سه شنبه ۱۶-۱۹
پنج شنبه ۱۶-۱۹

 

بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص پوست،مو،زیبایی
تخصص ها: پوست و مو و زیبایی