جستجو پزشکان

دکتر فخر السادات چاوشی

دکتر فخر السادات چاوشی
روز حضور پزشک ساعات حضور پزشک
سه شنبه ۱۰ الی ۱۲
بخش ها: کلینیک های تخصصی
موقعیت: متخصص گوش و حلق و بینی
تخصص ها: متخصص گوش و حلق و, متخصص گوش و حلق و بینی